INSTALACIONES

Piscina Olímpica Castelló (al lado de la Salera)

Piscina de la UJI